Pre lepšie Slovensko má právnu formu občianske združenie a je teda združením občanov, ktorí súhlasia s poslaním a cieľmi združenia. Členovia združenia majú tiež právo komunikovať nejaké zlepšenie činnosti, či projekt, ktorý by sa mohol realizovať. Toto právo je člen združenia oprávnený vykonávať prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke združenia. Návrhy podávajú iba členovia združenia.

Členstvo

Viac info o členstve a jeho formách nájdete tu:

Členstvo

Zoznam členov

Meno a priezvisko Povolanie Pôsobisko Člen / priateľ

 

Galéria cti 2013

Pozrite si Galériu cti za rok 2013 organizácie Pre lepšie SlovenskoGaléria cti 2013

Galéria cti 2014

Pozrite si Galériu cti za rok 2014 organizácie Pre lepšie SlovenskoGaléria cti 2014