Ak sa Vám páči

Myšlienka, ktorú Pre lepšie Slovensko symbolizuje, ak sa Vám páčia výsledky, ktoré sme zatiaľ dosiahli a dosahujeme alebo ak chcete, aby sme dokázali pre lepšie Slovensko viac podporte prosím naše aktivity.

Finančný príspevok nám môžete poslať:
bankovým prevodom na č.účtu v Tatrabanke 292 889 8523 / 1100

 

Chcem pomôcť

Zdokumentovanie príspevku

Príspevky prijímame na základe darovacej zmluvy. Aby sme Vám ju mohli pripraviť, vyplňte prosím formulár. Na základe výšky Vášho príspevku Vám priradíme príslušný status v Galérii cti.

Chcem pomôcť

Na základe výšky Vášho príspevku Vám priradíme príslušný status v Galérii cti 2013  a v Galérii cti 2014.  Zároveň by sme Vás radi požiadali, aby ste vyplnili Prihlášku za člena / priateľa Pre lepšie Slovensko.

Poslanie a ciele

Cieľom činnosti združenia je prostredníctvom zmysluplných projektov prinášať do spoločnosti také myšlienky, zásady a pravidlá, ktoré zvyšujú morálku a uvedomovanie si spoločenských hodnôt.Poslanie s ciele

Programy a aktivity

Programy a aktivity združenia zabezpečujúce dosiahnutie cieľov združenia a konečného hodnotového produktu združenia sú nasledovné:Programy a aktivity

Aktuálne projekty

Pre lepšie Slovensko podporuje organizácie, ktoré svojou činnosťou pomáhajú vytvárať Lepšie Slovensko. V súčasnosti podporujeme tieto projekty:Aktuálne projekty

Pomohli sme

Aj keď Pre lepšie Slovensko vzniklo až v druhej polovici roka 2013, stihlo v prvom roku svojho pôsobenia pomôcť spoločnosti s deviatimi konkrétnymi projektmi.Pomohli sme v roku 2013