Pre lepšie Slovensko založili

JUDr. Katarína Bystrická
JUDr. Katarína Bystrická
advokát, Bratislava

Ing. Peter Kokoľus
Ing. Peter Kokoľus
tretí sektor, Košice

Miroslav Labaš
Miroslav Labaš
podnikateľ, Košice

Vedenie Pre lepšie Slovensko

Ing. Terézia Kokoľusová
Ing. Terézia Kokoľusová
Predseda združenia, štatutár
JUDr. Katarína Bystrická
JUDr. Katarína Bystrická
Výkonný riaditeľ, štatutár

Miroslav Labaš
Miroslav Labaš
Čestný člen Správnej rady

Ing. Peter Kokoľus
Ing. Peter Kokoľus
Prezident Pre lepšie Slovensko