Pre lepšie Slovensko podporuje organizácie, ktoré svojou činnosťou pomáhajú vytvárať Lepšie Slovensko. V súčasnosti podporujeme tieto projekty:

ZAVÁDZANIE „ŠTUDIJNEJ TECHNOLÓGIE“ DO SLOVENSKÝCH ŠKÔL

Deti sú budúcnosťou krajiny. V dnešnej modernej spoločnosti sa akosi pozabudlo na úplný základ vzdelávania – naučiť deti AKO sa učiť. Preto sa Pre lepšie Slovensko pustilo do projektu, ktorý zabezpečí deťom všetkých slovenských škôl študijné materiály „Učenie ako sa učiť“.

INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH

Všeobecná úroveň informácií má dnes nie veľmi vysokú hodnotu. Mnohé odvetvia obsahujú – vzhľadom na svojich sponzorov – informácie, ktoré sa od pravdy viac či menej odkláňajú. Ľudia si zvykli používať Google, no ten nedokáže zabezpečiť filtrovanie nepravdivých informácií od pravdivých. Preto Pre lepšie Slovensko sponzoruje zakupovanie kvalitných encyklopédií pre slovenské knižnice. Takto vytvárame základ pre to, aby správne informácie boli dostupné.

SLOVENSKO BEZ DROG (A ALKOHOLU)

Bežnému občanovi nie je známe, že drogy sa na Slovensku užívajú vo veľmi širokej miere. S drogami začínajú deti už na základných školách. Aj keď je to mnohokrát útek pre realitou, ktorej nedokážu pohodlne čeliť, v skutočnosti podľahnú dílerom, ktorým „uveria“, že drogy sú „cool“. Preto Pre lepšie Slovensko podporuje „protidrogovú“ osvetu – kde sú deti informované o naozajstných účinkoch drog na človeka – a zo skúseností – po tom, čo dostanú PRAVDIVÉ informácie o naozajstných účinkoch drog na telo – SAMI dospievajú k rozhodnutiu NIKDY DROGU NESKÚSIŤ.

Pozrite si naše videá na YouTube >>

SVET BEZ DROG

Keďže Slovensko je súčasťou globálnej scény a drogy sa k nám dostávajú z okolitých krajín, je dôležité pracovať aj na tom, aby sa celková – svetová „drogová“ scéna zmenila. Pre lepšie Slovensko preto podporuje aj medzinárodnú dobročinnú organizáciu Svet bez drog, ktorá mení pohľad na drogy a ich celosvetovú scénu. Preklik na náš YouTube

CESTA KU ŠŤASTIU

Existuje tzv. „morálny kódex“ (súbor pravidiel), ktorého dodržiavanie vedie ku šťastiu. Tento kódex je nenáboženský, je založený na princípe „zdravého rozumu„. Medzinárodné výsledky ukazujú pokles kriminality všade, kde sa tento kódex šíri. Máme s ním už skúsenosti aj na Slovensku. Pre lepšie Slovensko preto podporuje šírenie „Cesty ku šťastiu“.

Pozrite si naše videá na YouTube >>

ĽUDSKÉ PRÁVA

Aj keď Organizácia Spojených národov kodfifikovala Deklaráciu ľudských práv, táto je denno-denne porušovaná a ľuďmi všeobecne nepozananá. Ak chceme mať slobodnú spoločnosť, ľudské práva musia byť ZNÁME a DODRŽIAVANÉ. Preto Pre lepšie Slovensko podporuje aktivity šíriace znalosť a dodržiavanie ľudských práv. Obzvlášť – v rámci projektu, ktorý podporujeme – filmové spracovanie jednotlivých ľudských práv. V tejto oblasti spolupracujeme aj so svetovou organizáciou Youth for Human Rights (Mládež za ľudské práva).

PREKLADY DO SLOVENČINY

Je pravdou, že spoločnosť sa zlepšuje (alebo upadá) vďaka kultúre. Do toho v nemalej miere spadá literatúra. Na Slovensku existuje absencia kvalitných knižných titulov obsahujúcich základné ľudské pravdy. Pre lepšie Slovensko preto podporuje preklady amerického humanistu pána Hubbarda do slovenského jazyka.

SVETOVÁ SCÉNA

Pre lepšie Slovensko podporuje tiež projekty, ktoré svojim rozmerom presahujú hranice Slovenska. Aj keď je naša organizácia silne „pro-Slovensky“ orientovaná, neznamená to, že si neuvedomujeme, že Slovensko je súčasťou väčšej, t.j. celosvetovej scény – a existujú krajiny, ktoré majú takpovediac „väčšie slovo“ pri ovplyvňovaní celosvetového diania. Preto Pre lepšie Slovensko podporuje čas od času aj projekty, ktoré majú medzinárodný charakter, no svojou podstatou majú potenciál silno ovplyvniť dianie aj priamo na Slovensku. Tieto projekty súvisia s ľudskými právami, vzdelávaním, uvoľňovaním škodlivých liečiv do spoločnosti, postupným obmedzovaním zdravých potravín a doplnkov výživy na voľný trh, obmedzovaním slobody jedinca, prevenciou pred vojnami a podobne celosvetové problémy, ktoré – ak sa neriešia – skôr alebo neskôr aj tak doľahnú aj na plecia malého ale malebného Slovenska.

VIAC o čestných statusoch >>

Ako vidíte, rozsah projektov je celkom rozsiahly. Našim mottom je tímová práca. Pre lepšie Slovensko nemá ambíciu samo viesť všetky tieto projekty. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré tieto činnosti už vykonávajú. My ich vo väčšine prípadov podporujeme len finančne. Veľmi silný dôraz kladieme na etickú úroveň daných organizácií. Finančné prostriedky im poskytujeme len ak sa máme možnosť uistiť, že sú použité na účely, ktoré sú v súlade s cieľmi Pre lepšie Slovensko. Na to kladieme naozaj silný dôraz. Peniaze sú v podstate energiou na a keď chceme mať Lepšie Slovensko, musíme tú energiu vytvoriť a nasmerovať na miesto, ktoré nám to Lepšie Slovensko pomôžu vytvoriť. Budeme veľmi radi, keď nám s tým pomôžete. Vaša pomoc je vítaná a potrebná. Pre tých, ktorý pomôžu s energiou Pre lepšie Slovensko sme vytvorili tzv. čestné statusy, ktoré si môžete pozrieť kliknutím na Čestné statusy.