Pre tých, ktorý prispeli spoločnosti prostredníctvom Pre lepšie Slovensko výraznou mierou sme zaviedli systém špeciálnych – čestných statusov. Tieto statusy sú uverejnené na našej webovej stránke (viď nižšie na tejto stránke). Okrem toho budeme takýchto ctených podporovateľov priebežne oceňovať rôznymi darčekovými predmetmi a trofejami.

Výšky jednotlivých statusov:

Názov statusu Výška príspevku
Podporovateľ Slovenska 2014 250 EUR
Priateľ Slovenska 2014 500 EUR
Hodnotný priateľ Slovenska 2014 1 000 EUR
Výnimočný Slovák 2014 5 000 EUR
Slovák roka 2014 10 000 EUR
Ochranca Slovenska 33 500 EUR
Patrón Slovenského národa 70 000 EUR
Bojovník za prosperitu Slovenska 100 000 EUR
Bojovník za slobodu Slovákov 250 000 EUR
Bojovník za budúcnosť Slovenska 1 000 000 EUR

 

Podmienky získania statusov:

1. Pre statusy s uvedením roka sa počítajú príspevky darované prispievateľom kumulatívne v danom roku.
2. Ostatné statusy sa počítajú kumulatívne, t.j. všetky príspevky daného prispievateľa historicky.
3. Pre získanie nasledujúceho statusu sa zarátavajú aj príspveky za ktoré získal prisievateľ predošlý status.
4. Osobe, ktorá pre „Pre lepšie Slovensko“ získa nejaký príspevok sa započíta 10% z toto príspveku na jej vlastný status.
5. Osobe, ktorá pre „Pre lepšie Slovensko“ odvedie nejakú prácu bez nároku na finančnú odmenu sa započíta 100% hodnoty tejto práce na jej vlastný status.