Na Slovensku vznikla v júly roku 2013 nová iniciatíva, ktorá si za svoj cieľ vzala zlepšovanie života na Slovensku. Tento svoj zámer chce realizovať pomocou už existujúcim organizáciam, ktoré realizujú skutočne zmysluplné projekty. Pre lepšie Slovensko založili traja slovenskí občania a podľa ich vyjadrenia majú za cieľ vytvoriť z tohto občianskeho združenia celoslovensky známu aktivitu, do ktorej sa budú zapájať ľudia bez ohľadu na svoju politickú orientáciu, okruh záujmov či svetonázor. Spájať ich bude jeden spoločný cieľ – lepšie Slovensko.

Prezident Pre lepšie Slovensko v súvislosti s vytvorením združenia Pre lepšie Slovensko uviedol: „V dnešnej spoločnosti je naozaj čo zlepšovať. Niekto síce namietne, že by sa každý mal postarať sám o seba, no potom to dopadne presne tak, ako to dnes vyzerá. Našťastie existujú ľudia, ktorí myslia aj na širšie okolie ako len to najbezprostrednejšie. V júly 2013 sme vytvorili občianske združenie, ktoré má za cieľ vytvárať lepšie Slovensko.

Našim cieľom je dosiahnuť stav spoločnosti, ktorá funguje bez drog a omamných látok, v ktorej si ľudia navzájom môžu dôverovať, kde sú slušným ľuďom garantované ich práva, kde sa schopným a šikovným ľuďom pomáha, kde si ľudia vážia vytvorené hodnoty a sami ich radi vytvárajú, kde neexistuje násilie a nespravodlivosť, kde ľudia majú a poznajú svoje práva, tie im nie sú odopierané, ani nie sú nijak prekrúcané alebo potlačované, kde sú ľudia slobodní a slobodne sa môžu vyjadrovať a aj sa vyjadrujú, pričom zároveň dožičia slobodu názorov, vyjadrovania, vierovyznania či svetonázoru druhým, teda stav spoločnosti, v ktorej je jednoducho radosť žiť.

Napriek tomu, že to mnohým môže znieť „rozprávkovo“ my sme sa presvedčili, že i na Slovensku existujú ľudia, ktorí radi pomáhajú a osud našej krajiny im nie je ľahostajný. A keď hovorím „osud“, nemám tým na mysli nič „mystické“, pretože ten „osud“ začína tým, že sa vieme domôcť svojich práv, že keď je niekto šikovný, nie sú mu kladené polená pod nohy, že deťom – ktoré sú budúcnosťou našej krajiny – vštepujeme rozumné pravidlá a že im sami ideme príkladom, že sa u nás nešíria drogy (dokonca už na základných školách), že sa verejné financie (ktoré štát v skutočnosti vyzbieral od nás – občanov) míňajú nehospodárne a s vytváraním dlhov do budúcnosti, že je človek, ktorý poctivo platí svoje dane považovaný za čudáka alebo možno až „nešiku“ a – jednoducho „osud“ Slovenska sa dá podľa súčasnej scény „vyveštiť“ veľmi ľahko. My chceme tento osud zmeniť! A veríme, že sa k nám mnohí Slováci pridajú a spoločne sa nám to podarí.“

Ing. Peter Kokoľus, Prezident Pre lepšie Slovensko