Poistite si svoje ľudské práva

Ide vám o život!

Protipsychiatrický pas

Aj keď to vyznie paradoxne, v dnešnej modernej dobe ľudia často zabúdajú na to, že ľudské práva nie sú len (nemali by byť) nejakým rreklamným sloganom, ale že ide o absolútne reálnu vec a základné atribúty demokratickej spoločnosti, na rešpektovaní ktorých a dôslednej realizácii ktorých by sme všetci mali trvať. Nie je potrebná nejako veľmi silno vycibrená nadprirodzená schopnosť, aby si človek dokázal všimnúť, že niektoré zákony idú presne opačným smerom a v skutočnosti slobodu jedinca obmedzujú a jeho základné práva a slobody popierajú až do krajností.

Vo viacerých štátoch sveta sa opakovane pokúšajú uzákoniť, že človeku môže byť odňatá sloboda a bude umiestnený a zatvorený do ústavu bez toho, aby sa k tomu mohol akokoľvek vyjadriť. Preto sme sa rozhodli podporovateľom Pre lepšie Slovensko poskytnúť jedinečný “život-zachraňujúci” darček – “PSYCHIATRICKÝ PAS” (alebo ak chcete, PROTI-psychiatrický pas).

Čo je a na čo slúži Psychiatrický pas (priepustka na slobodu)?

Naša právnička vypracovala dokument, v ktorom občan:

  • prehlasuje TERAZ (teda v čase, keď je svojprávny, t.j. v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony), že si výslovne neželá, v prípade že by taká situácia v budúcnosti nastala, byť hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni;
  • a splnomocňuje osobu, ktorá by (v prípade, že by k tomu došlo) tento dokument psychiatrovi predložila a tak preukázala, že tento občan si v čase, kedy si bol plne vedomý svojich práv a bol v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony NEPRIAL byť kedykoľvek v budúcnosti hospitalizovaný v takejto inštitúcii.

Je to dokument, ktorý Vás môže uchrániť pred psychiatrikou liečbou a pred psychiatrickými liekmi a v konečnom dôsledku vám môže zachrániť aj život. Obsahuje tiež odkazy na relevantné zákony (konkrétne jednotlivé paragrafy) a podpisuje sa u notára, čím sa predíde tomu, aby ktokoľvek v budúcnosti spochybňoval pravosť Vášho podpisu a teda aj právnu silu a účinky Vašich prehlásení a konania v období, keď ste boli v plnom roszahu spôsobilí na právne úkony a teda ste si boli vedomí následkov Vášho konania a prehlásení. Každému občanovi, ktorý si uvedomuje neľudskosť konania pseudovedy psychiatria doporučujeme zaobstarať si tento dokument.

Podporovatelia Pre lepšie Slovensko dostanú tento špeciálny dokument ako darček (na vyžiadanie), stačí keď nám napíšete na ludia@prelepsie.sk

Prajem Vám, aby ste tento dokument nikdy nepotrebovali.

…ale radšej buďte pripravení!

Ing. Peter Kokoľus
Prezident Pre lepšie Slovensko