Pre lepšie Slovensko založili

JUDr. Katarína Bystrická
advokát, Bratislava

Ing. Peter Kokoľus
tretí sektor, Košice

Vedenie Pre lepšie Slovensko

Ing. Terézia Kokoľusová
Predseda združenia, štatutár

JUDr. Katarína Bystrická
Výkonný riaditeľ, štatutár

Ing. Peter Kokoľus
Prezident Pre lepšie Slovensko