PRE LEPŠIE SLOVENSKO: VÍZIA NA ROK 2014

Aj keď Pre lepšie Slovensko pôsobí ešte len 5 mesiacov, vďaka svojim sponozorom sa tomuto združeniu podarilo v roku 2013 pomôcť s protidrogovou prevenciou mládeže; s informovaním verejnosti (hlavne mládeže) o ľudských právach, ktoré majú; s projektom, ktorý primel rómskych spoluobčanov vo východoslovenskej obci Jasov, aby si SAMI upratali; s projektom šírenia rozumných zásad pre [...]

SPUSTENIE INICIATÍVY: PRE LEPŠIE SLOVENSKO

Na Slovensku vznikla v júly roku 2013 nová iniciatíva, ktorá si za svoj cieľ vzala zlepšovanie života na Slovensku. Tento svoj zámer chce realizovať pomocou už existujúcim organizáciam, ktoré realizujú skutočne zmysluplné projekty. Pre lepšie Slovensko založili traja slovenskí občania a podľa ich vyjadrenia majú za cieľ vytvoriť z tohto občianskeho združenia celoslovensky známu aktivitu, [...]