Uspešné vydanie knižky, ktorá informuje širokú verejnosť o tom, ako si efektívne chrániť svoj život, zdravie a majetok:

brozura

V knihe sa skĺbili bohaté skúsenosti dvoch policajtov dobrej vôle – mjr. JUDr. Vladimír Šolc a mjr. JUDr. Rastislav Gergeľ, praktické rady lekárky – pani MUDr. Diana Horvátová; a celé to doladil Ing. Peter Kokoľus.

V našej publikácii nájdete rady, ktoré oceníte v rôznych kritických situáciách. Sú určené hlavne pre deti a rodičov, no pridali sme aj sekciu pre seniorov a pre všetkých dospelých (teda nielen rodičov).

Unikátne je spracovanie kapitol, ktoré sú určené pre rodičov aj pre deti. V zásade rovnaký text je pre deti zjednodušený – aby mu mohli porozumieť, a aby ich zaujal.

Rovnako zásady poskytovania prvej pomoci sú napísané takou “bežnou ľudskou rečou”, a nechýbajú ani dôležité obrázky.

Pri tvorbe tejto príručky bolo dôležité, aby nevyznela nejako sterilne; preto – napr. pri radách, čo robiť, keď máte podozrenie, že vaše dieťa užíva drogy (alebo pije alkohol) nekonštatujeme len suché “obráťte sa na odbornú pomoc”. Vybavíme vás celým arzenálom vecí, čo si máte všímať, čo máte a čo nemáte robiť. Dokonca vás upozorníme na najväčšie úskalia konvenčného “zvládania” drogovej závislosti.

Samozrejme je ideálne, aby ste žiadnu z rád, ktoré sme vám spísali nikdy nepotrebovali, no hovorí sa, že “šťastie praje pripraveným”.

A ruku na srdce, viete, kedy je dieťa šikanované? Viete do akého veku sa musí – alebo smie – bicyklovať po chodníku?

Kam by ste volali keby ste zistili, že váš syn alebo dcéra začali s drogami? Viete, aké je najzákladnejšie pravidlo pri poskytovaní prvej pomoci? (V žiadnej inej príručke prvej pomoci v slovenskom jazyku sa to nedočítate.)

Viete, čo poradiť (starším) rodičom, aby sa nestali obeťou nejakého podvodu?

Vedeli by ste, čo máte urobiť ako prvé (a čo vyslovene urobiť nesmiete), keby vám niekto vykradol byt?

A ako môže dieťa samo zistiť, či sa môže s kamarátmi kúpať v nejakej prírodnej nádrži? Kam sa v prírode skryť počas búrky? A ďalšie…

Knihu vydalo občianske združenie Pre lepšie Slovensko, v náklade 16.500 kusov. Získať ju môžete od všetkých štyroch spoluautorov. K ľuďom, ktorí si toto čítajú a autorov osobne nepoznajú sa dostane rôznymi spôsobmi: Páni policajti organizujú akcie na prevenciu pred kriminalitou (budú ich tam rozdávať), Pre lepšie Slovensko ich venuje rôznym ďalším dobročinným spolkom, daruje ich knižniciam a vhodným inštitúciám..