PRIATEĽ Pre lepšie Slovensko
Každého, kto prispel Pre lepšie Slovensko finančne, či nejakou prácou automaticky považujeme za Priateľa Pre lepšie Slovensko. Žiadosť vypĺňať „nemusí“, no aby sme mali úplne a správne údaje, boli by sme radi, aby ju vyplnil.

ČLEN Pre lepšie Slovensko
Tí, ktorí sa s myšlienkou zlepšovania stavu Slovenska stotožnili ešte silnejšie pozývame, aby sa stali členmi nášho združenia. Pre Členov sa vzťahujú podmienky členstva upravené v Stanovách združenia. Na prijatie za Člena sa vyžaduje vyplnenie nasledovnej prihlášky. (Členovia združenia majú samozrejme viac práv, napr. môžu podávať návrhy.)

Prihláška za člena

  • Osobné údaje

  • Vyplňte v prípade, ak žiadate o členstvo pre organizáciu.
  • Vyplňte v prípade, ak je iná ako Vaše bydlisko alebo sídlo.
  • Vyplňte v prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba.
  • Rozšírené údaje

  • Viac o jednotlivých statusoch sa dozviete tu. Vyberte si svoj status z možností: