Pre lepšie Slovensko

Rytmus

Obr.: Jeden z billboardov pre Protidrogovú kampaň

Pre lepšie Slovensko vzniklo v druhej polovici roku 2013 a tak bol rok 2014 prvým celistvým rokom jeho pôsobenia. Bol to veľmi úspešný rok. Pozrite sa na stručný výčet úspechov Pre lepšie Slovensko:

INTERNETOVÉ MÉDIA:

Vznikla webová stránka www.PreLepsie.sk. Náš Facebook videlo minimálne 1.231 ľudí a získali sme prvých 139 like-ov. Náš YouTube kanál obsahuje 74 videí a dosiahol prvých 4.000 zhliadnutí. (Jednotlivé média si môžete pozrieť tak, že na nich v tomto odstavci kliknete.)

POČET PRIAZNIVCOV:

Je ťažko odhadnúť koľko priaznivcov má Pre lepšie Slovensko, keďže s myšlienkami Pre lepšie Slovensko sa stotožňuje snáď každý duševne zdravý človek. Faktom ale zostáva, že v prvom roku pôsobnosti (2013) finančne prispeli 3 subjekty (2 firmy a jeden jednotlivec) a v roku 2014 Pre lepšie Slovensko získalo finančné príspevky od 36 subjektov (firmy a jednotlivci). Medzi nimi sa nachádzajú nielen jednorazoví darcovia ale aj veľmi frekventovaný darca, dokonca sme získali prvého pravidelného darcu (prispieva každý mesiac). Výšky príspevkov sú rôzne, najnižší príspvevok bol vo výške 15,00 Eur a najvyšší vo výške 100.000,00 Eur. Veľmi nás to teší, lebo je vidno, že Pre lepšie Slovensko oslovilo rôznorodú základňu. Čo sa týka profilu našich priaznivcov, vo väčšine sa k aktivitám Pre lepšie Slovensko hlásia úspešní a vzdelaní ľudia. Sú to zväčša úspešní podnikatelia, manažéri, lekári, právnici, inžinieri; skrátka ľudia, ktorí svojou aktivitiou spôsobujú že aj tá dnešná – pokrivená – spoločnosť ešte stále drží pokope.

POSLANIE A CIELE PRE LEPŠIE SLOVENSKO:

Než sa pozrieme na konkrétne projekty s ktorými Pre lepšie Slovensko pomohlo v roku 2014, pripomeňme si, čo je cieľom – čo sme deklarovali v Stanovách Pre lepšie Slovensko v článku 2 – Poslanie a ciele združenia, bod 2:

„Konečným hodnotným produktom združenia je dosiahnuť stav spoločnosti, ktorá funguje bez drog a omamných látok, v ktorej si ľudia navzájom môžu dôverovať, kde sú slušným ľuďom garantované ich práva, kde sa schopným a šikovným ľuďom pomáha, kde si ľudia vážia vytvorené hodnoty a sami ich radi vytvárajú, kde neexistuje násilie a nespravodlivosť, kde ľudia majú a poznajú svoje práva, tie im nie sú odopierané, ani nie sú nijak prekrúcané alebo potlačované, kde sú ľudia slobodní a slobodne sa môžu vyjadrovať a aj sa vyjadrujú, pričom zároveň dožičia slobodu názorov, vyjadrovania, vierovyznania či svetonázoru druhým, teda stav spoločnosti, v ktorej je jednoducho radosť žiť.“

PROJEKT – SLOVENSKÁ PROTIDROGOVÁ KAMPAŇ:

Problematika drog sa už dávno netýka len zahraničia. Čo je ešte horšie, veková hranica ľudí, ktorí vzali drogu sa posunula už do detskej zóny. Spoločnosti s drogami sa dariť nemôže. V roku 2014 Pre lepšie Slovensko zasponzorovalo 50 bilboardov v protidrogovej kampani občianskeho združenia Slovensko bez drog.

bilboardy prelepsie.sk

Obr.: Billboardy po Slovensku

PROJEKT – POMOC DETSKÝM DOMOVOM:

Deťom v detských domovoch bolo odopreté jedno zo základných práv dieťaťa – vyrastať v láskavom prostredí rodiny. Každý dá za pravdu, že charakter človeka najviac ovplyvňuje jeho detstvo a tak sme sa rozhodli poskytnúť slovenským deťom v detských domovoch v zahraničí úspešne používaný vzdelávací film Cesta ku šťastiu, ktorý pre mládež vhodnou formou predstavuje 21 morálnych pravidiel, ktoré vedú k šťastnému životu. Tento kódex má nenáboženský základ a preto býva ľahko a úspešne akceptovaný v rôznych kultúrach. V roku 2014 Pre lepšie Slovensko zaslalo 20 detským domovom na východnom Slovensku DVD s filmom Cesta ku šťastiu.

20 dvd

Obr.: 20 DVD Cesta ku šťastiu putovalo do detských domovov

PROJEKT – ARMÁDA SR:

Ozbrojené zložky majú za úlohu chrániť v prípade potreby spoločnosť, ktorá ich zriadila a financuje. Čo by sa ale stalo, keby boli takéto potenciálne silné (ozbrojené!) zložky pod skrytým vplyvom narkotík? Citizen Commission on Human Rights (založená v roku 1969 v USA) vydala dokument o drogovaní armády. Pre lepšie Slovensko v roku 2014 zaslalo DVD s týmto dokumentom 30 vrchným predstaviteľom Armády Slovenskej republiky.

DVD Hidden enemy

Obr.: Vzdelávacie DVD filmy pre armádu

PROJEKT – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVÁ:

Aj keď je Pre lepšie Slovensko nepolitickým združením, nevyplýva z toho, že by sme si neboli vedomí faktu, že dianie okolo nás je v silnej miere vytvárané politikmi a zákonnými zástupcami občanov. Či títo konajú v súlade s morálnym kódexom spoločnosti alebo v jeho rozpore sa okamžite a veľmi očividne ozdrkadľuje na kvalite života v spoločnosti, ktorú zastupujú a sekundárne sa to odráža v postupnej zmene morálneho kódexu celej spoločnosti. Na rovnakom princípe ako funguje úpadok spoločnosti funguje aj jej vzostup. Pre lepšie Slovensko preto zaslalo po komunálnych voľbách v roku 2014 novým predstaviteľom obcí v Košickom kraji vzdelávacie DVD pozostávajúce z 21 pravidiel formujúcich morálku spoločnosti i osobnosti zároveň. Veríme, že ak dokázal tento dokument povzniesť morálku aj v ďaleko kritickejších zónach sveta, dokáže pomôcť aj slovenskému národu.

50 dvd

Obr.: 50 DVD putovalo na mestské zastupiteľstvá

PROJEKT – LETÁK DO 1.900.000 POŠTOVÝCH SCHRÁNOK:

Keďže je Pre lepšie Slovensko nepolitickým a nenáboženským združením, v súlade s právom na slobodu vierovyznania sme vzhľadom na politicko-náboženské zavázdanie v prezidentských voľbách nemohli nepomôcť informovať širokú verejnosť o knihe DIANETIKA – Moderná veda o duševnom zdraví, ktorá sa stala základom učenia Scientológie. V roku 2014 Pre lepšie Slovensko pomohlo vyzbierať prostriedky a zabezpečiť distribúciu 1.900.000 letákov poskytujúcich pravdu o Dianetike.

PROJEKT – PREKLADY DO SLOVENČINY:

Dnešná spoločnosť je plná údajov a tvrdení a človek potrebuje nemalé kvality, aby sa medzi nimi dokázal zorientovať a vytriediť tie správne od zavádzajúcich a nepravdivých. Pre lepšie Slovensko preto v roku 2014 sponzorovalo preklady amerického humanistu L. Ron Hubbarda, ktorý nielen nabádzal na slobodu myslenia ale vo svojej literárnej tvorbe tiež poskytol mnoho praktických návodov na lepší život.

PROJEKT – IDEÁLNA PREKLADATEĽSKÁ JEDNOTKA:

Na šťastie mnohých do počtu malých národov existujú vo svete aj organizácie, ktoré dbajú o rast aj týchto strategicky málo významných kultúr. Pre lepšie Slovensko sponzorovalo v roku 2014 vytvorenie ideálnej prekladateľskej jednotky (v Dánsku) diel jedného z najznámejších amerických autorov – L. Ron Hubbarda. Táto špeciálne vybavená prekladateľská jednotka bude zabezpečovať preklady do jazykov všetkých európskych národov, vrátane slovenčiny.

PROJEKT – MEDZINÁRODNÁ KAMPAŇ NA ZLEPŠENIE SPOLOČNOSTI – SVET BEZ DROG:

Je známym faktom, že v zdrogovanej spoločnosti nie je z dlhodobého hľadiska priestor pre prosperitu nikoho. Celosvetové skúsenosti jasne dokázali, že vďaka globalizácii sa boj s drogami nepodarí vyhrať lokálne. Pre lepšie Slovensko preto aj v roku 2014 podporilo medzinárodnú protidrogovú osvetu Svet bez drog.

PROJEKT – MEDZINÁRODNÁ KAMPAŇ NA ZLEPŠENIE SPOLOČNOSTI – ĽUDSKÉ PRÁVA:

Aj keď Organizácia Spojených národov kodifikovala Deklaráciu ľudských práv už v roku 1948, niekedy sa zdá, že sú ľudské práva známe z roka na rok menej. Denno-denné porušovanie ľudských práv vedie k ich postupnému zániku a to napriek tomu, že sú ľuďom tak prirodzené. Deje sa to dokonca v globálnom merítku. Ak chceme mať slobodnú spoločnosť a lepšie Slovensko, ľudské práva musia byť známe a dodržiavané. Pre lepšie Slovensko preto podporuje aktivity šíriace znalosť a dodržiavanie ľudských práv. V roku 2014 sme pokračovali v podpore filmového spracovania ľudských práv a ich šírenie do spoločnosti. V tejto oblasti spolupracujeme so svetovou organizáciou Youth for Human Rights (Mládež za ľudské práva).

PROJEKT – MEDZINÁRODNÁ KAMPAŇ NA ZLEPŠENIE SPOLOČNOSTI – ODHAĽOVANIE ZLOČINOV PSYCHIATRIE:

Pseudoveda psychiatria má na svedomí viac zničených životov ako je počet obetí druhej svetovej vojny. Táto skutočnosť je ale väčšine spoločnosti neznáma, ba dokonca – vzhľadom na všeobecnú propagandu – je tomu ťažké uveriť. Občianska komisia za ľudské práva bojuje za práva občanov a postupne dokumentuje a zverejňuje odopieranie ľudských práv a porušovanie zákonov, ktorých sa psychiatria dopustila a stále dopúšťa. Táto jej činnosť zahŕňa široké spektrum – od odhaľovania základného podvodu (že psychiatria nemá žiadne vedecké pozadie), cez odhalenie účelu rozširovanie psychiatrie (prepojenie s najbohatším priemyslom sveta – farmaceutickým priemyslom), až po individuálne porušovanie zákonov jednotlivými praktizantmi psychiatrie (protizákonné konanie psychiatrov). Pre lepšie Slovensko v roku 2014 sponzorovalo aktivity spojené s odhaľovaním zločinov psychiatrie proti ľudskosti.

PROJEKT – MEDZINÁRODNÁ KAMPAŇ NA ZLEPŠENIE SPOLOČNOSTI – OBNOVA MORÁLNYCH ZÁSAD V SPOLOČNOSTI:

Ak sa človek díva na populistické média, mohlo by sa zdať, že úspech a šťastie praje hlavne tím, ktorí konajú nečestne, sebecky a v podstate protizákonne. Aj keď nás o tom média denne presviedčajú, nie je to pravda. Skutočný úspech je zaručený len v spoločnosti, kde je morálka nadradená vlastným záujmom. Nehovoríme tu o akomsi socializme, práve naopak. V hypoteticky super-morálnej spoločnosti by „najmorálnejšie“ bolo to, čo by bolo „najrozumenejšie. Aby sme sa týmto ideálom približili, Pre lepšie Slovensko sa aj v roku 2014 zapjilo do medzinárodnej kampane šíriacej tzv. morálny kódex (súbor pravidiel), ktorý ak človek dodržiava, automaticky ho to posúva na akejsi pomyslenej ceste ku šťastiu. Tento nenáboženský morálny kódex je založený na princípe zdravého rozumu. Medzinárodné výsledky ukazujú pokles kriminality všade, kde sa tento kódex šíri. Máme s ním už veľmi dobré skúsenosti aj na Slovensku. Pre lepšie Slovensko preto podporuje šírenie „Cesty ku šťastiu“. Filmové spracovanie Cesty ku šťastiu si môžete pozrieť aj na našom YouTube kanáli tu.

PROJEKT – ZLATÉHO VEKU TECHNOLÓGIE NA SLOVENSKU:

Keď hovoríme o budúcnosti – ak má byť dobrá – môžeme hneď začať hovoriť o správnom vzdelávaní a odstraňovaní reaktívneho vplyvu minulosti na rozhodovanie o budúcnosti. Dobrým príkladom by bolo reaktívne bojovať v roku 2015 proti BMW, Mercedesu či Miele (kvôli 2. svetovej vojne), proti Schwechatu, či Budapešti (kvôli útlaku Slovákov za Rakúsko-Uhorska) alebo za propagáciu marihuany (lebo sa preslávila v USA). Pre lepšie Slovensko v roku 2014 podporilo vzdelávanie supervízorov, terapeutov a detoxikačných špecialistov Zlatého Veku Technológie.

PREHĽAD PROJEKTOV, KTORÉ Pre lepšie Slovensko PODPORILO V ROKU 2014 V GRAFICKEJ PODOBE:

 

Graf vyuzitie zdrojov PLS

SLOVO NA ZÁVER:

Pre lepšie Slovensko dokázalo v roku 2014 veľa. Stalo sa tak vďaka odhodlaniu vedenia Pre lepšie Slovensko a vďaka 36 sponzorom. Všetkým im za to nesmierne ďakujem (Galéria cti 2014). Z hľadiska toho, koľko práce na zlepšovaní spoločnosti nám ešte zostalo je to ale len zrnko toho, čo treba urobiť. Preto by som Vás rád vyzval, aby ste sa v roku 2015 pripojili do radov Pre lepšie Slovensko aj vy. Spolu dokážeme zmeniť Slovensko k lepšiemu. V Stanovách Pre lepšie Slovensko (Článok 2, bod 1 – Poslanie a ciele) sme náš cieľ kodifikovali takto:

“Cieľom činnosti združenia je prostredníctvom zmysluplných projektov prinášať do spoločnosti také myšlienky, zásady a pravidlá, ktoré zvyšujú morálku a uvedomovanie si spoločenských hodnôt nielen tými, ktorým sú tieto vedomosti podávané priamo ale aj tými, ktorí s nimi žijú a pôsobia v ich domácnosti alebo v bezprostrednom okolí.“

Ing. Peter Kokoľus
Prezident Pre lepšie Slovensko

PETER-KOKOLUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODKAZY: