Chcete nám pomôcť? V prípade, že máte záujem pomôcť nám napĺňať naše ciele formou finančného príspevku, vyplňte prosím nasledujúci formulár. Na jeho základe Vám pripravíme darovaciu zmluvu.

Dar fyzickej osoby

Formulár pre dar fyzickej osoby

Dar právnická osoba

  • Vyplňte v prípade, že korešpodenčná adresa je iná ako adresa sídla spoločnosti