PRE LEPŠIE SLOVENSKO: VÍZIA NA ROK 2014

Aj keď Pre lepšie Slovensko pôsobí ešte len 5 mesiacov, vďaka svojim sponozorom sa tomuto združeniu podarilo v roku 2013 pomôcť s protidrogovou prevenciou mládeže; s informovaním verejnosti (hlavne mládeže) o ľudských právach, ktoré majú; s projektom, ktorý primel rómskych spoluobčanov vo východoslovenskej obci Jasov, aby si SAMI upratali; s projektom šírenia rozumných zásad pre [...]