SPUSTENIE INICIATÍVY: PRE LEPŠIE SLOVENSKO

Na Slovensku vznikla v júly roku 2013 nová iniciatíva, ktorá si za svoj cieľ vzala zlepšovanie života na Slovensku. Tento svoj zámer chce realizovať pomocou už existujúcim organizáciam, ktoré realizujú skutočne zmysluplné projekty. Pre lepšie Slovensko založili traja slovenskí občania a podľa ich vyjadrenia majú za cieľ vytvoriť z tohto občianskeho združenia celoslovensky známu aktivitu, [...]